Loading...

Vi er til for dig og dine pårørende, som har det svært i hverdagens rutiner

Vi hjælper jer til mere kvalitet i jeres liv, og genskaber kontrol over jeres hverdags rutiner

Din sundhedsfaglige kontaktperson i sundhedsvæsenet.

● Planlæg og fokuser din samtale i sundhedsvæsenet med os som facilitator og bisidder, til det du ønsker at få ud af den.
● Forbered dig med os inden samtalen, så du får stillet de rigtige spørgsmål under samtalen, og sikrer at behandling eller hjælp iværksættes.
● Når du er klar over hvad du har brug for, så bruger vi vores mangeårige erfaringer i sundhedsvæsenet, vores kendskab til systemernes muligheder og begrænsninger, til at bidrage med “skæve” vinkler, der kan give dig de muligheder du har brug for.
● Vi sørger altid for at skrive aftaler og behandlinger ned fra samtalerne, så du ikke er i tvivl om, hvad der har været snakket om på møderne, og hvad der skal følges op på næste gang.
● Du får en oplevelse af, at tage styring og ansvar for dit forløb.

Læs mere

Ryd op i din medicin og dine sygdomme

● Få overblik over dine sygdomme, og hvordan de påvirker din krop, og dine hverdags rutiner, så du bedre kan se hvilke ændringer der kan være en fordel for dig.
● Fokusér på dine ressourcer og begrænsninger, og brug dem til at finde løsninger i hverdagen, så fokus er på dine ressourcer.
● Hav overblik over dine aftaler hos ambulatorier, egen læge, træning.
● Lad os tage ansvaret og deltage som ledsager til undersøgelser og samtaler, og brug os til at at få dine tanker og spørgsmål med til samtalerne.
● Gennemgå din medicin, så du tager den rigtige og korrekt.

Læs mere

Bliv klar til din alderdom!

● Hvornår har du sidst tjekket din balance?
● Hvordan får du mere af det der gør dig glad ind i hverdagen?
● Føler du dig ensom? Vil du gerne ud af ensomheden?
● Har du fokus på din kost, og ved du hvad din krop har brug for, nu du er fyldt 65?
● Føler du dig fyldt med energi, eller måske det modsatte, og skal det ændres?

Læs mere

Til dig som pårørende

● Med os kan I få overblik over aftaler i sundhedsvæsenet, så I kan være pårørende på den sociale og hyggelige måde.
● Sammen, forbereder vi os til samtalerne i sundhedsvæsenet, deltager i samtalen, og følger op efterfølgende, så I trygt kan lade os, klare opgaven med jeres kære.
● Lad os klare “det kedelige”/formelle, så I kan skabe balance og samvær med jeres ældre, men også i jeres egen familie og arbejdsliv.
● Brug vores viden, til at blive klædt på til de muligheder der er for jer pårørende, når det er svært at være pårørende til en syg ægtefælle eller tætte relationer.

Læs mere

Afklarende samtale:

● Ud fra dine ønsker og behov gennemgår vi muligheder til justering af dit liv her og nu
● Vi mødes hjemme hos dig, så vi kan få helhedsindtryk af dit liv og dine udfordringer
● Vi taler om dine pårørendes rolle i dit liv. Hvad har du og dine pårørende brug for, for at alle kan følge med og være sammen, hvor nærvær er det bærende.

Læs mere